ติดต่อสอบถาม
085-663-6615
02-692-5499
Email : webmaster.theerathornclinic@gmail.com
แจ้งโอนเงินมัดจำ
รีวิว ก่อน - หลัง ศัลยกรรม
ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมตา 2 ชั้น

 การผ่าตัดตา 2 ชั้น

        ดวงตาเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมาก บนใบหน้า นอกจากนี้เปลือกตารวมถึงผิวหนังและ กล้ามเนื้อรอบๆ ดวงตายังสามารถแสดงออกถึงความ รู้สึก และอารมณ์ต่างๆ บนใบหน้าได้ดีกว่าอวัยวะ ส่วน อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ในเมื่อดวงตามีความสำคัญมากขนาดนี้ ผู้ที่ มีตาชั้นเดียวหรือมีตา 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่ขนาดของชั้นตา ค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกว่า ตา 2 ชั้นหลบใน หลายๆคน จึงอยากมีตาสองชั้นที่ชัดเจนงดงามมากขึ้น ซึ่งการที่จะ ทำอย่างนั้นได้ก็ต้องพึ่งแพทย์กันละครับ เมื่อพูดถึง ความแตกต่างของตาชั้นเดียวกับตาสองชั้น ตาชั้นเดียวเกิดจากเยื่อกล้ามเนื้อยกชั้นตามาเกาะที่ผิวหนังต่ำกว่า ปกติหรือไม่ได้มีการเกาะเลย ในคนกลุ่มนี้ไม่มีผิวหนัง ส่วนเกินที่ต้องตัดออกมากนัก แต่มีความจำเป็นที่ ต้องสร้างชั้นตาขึ้นมาใหม่แทน การผ่าตัดแบบนี้จึง เหมาะสำหรับคนอายุน้อย

ชั้นตาที่สวยงาม

        ชั้นตาที่สวยงามนั้นควรจะมีขนาดความกว้างรวมถึงรูปทรงที่เหมาะสมและเข้ารูปกับดวงตาของแต่ละคนโดยทั่วๆไปชาวเอเซียจะมีความกว้างของชั้นตาในขณะหลับตาประมาณ 6-10 มม. ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นตาขณะลืมตากว้างประมาณ 2-4 มม. ส่วนรูปทรงหรือแนวชั้นตานั้นขึ้นอยู่กับความชอบด้วย เช่น หัวตาเปิดหรือปิด หางตาโค้งลงหรือเชิดขึ้น คนไข้จึงจำเป็นต้องบอกความต้องการของตนกับแพทย์ให้ชัดเจนก่อนทำการผ่าตัดเสมอ

การผ่าตัดบริเวณเปลือกตาบนที่เรียกว่าการ ทำตา 2 ชั้นนั้นสามารถแบ่งกลุ่มการผ่าตัดออกได้เป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

  1. การผ่าตัดในผู้ที่มีตาชั้นเดียว
  2. การผ่าตัดในผู้ที่มีตา 2 ชั้นเดิมแต่เปลือกตา บนเริ่มตกมาบังการมองเห็น

วิธีการผ่าตัด

        การผ่าตัดเริ่มจากการกำหนดตำแหน่งที่จะ เป็นแนวชั้นของตาที่เหมาะสมและดูสวยงาม ซึ่งโดย ปกติจะอยู่ในระยะ 7-10 มิลลิเมตรเหนือขอบขนตา (ในผู้ที่มีชั้นเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้แนวชั้นเดิม และตัดเฉพาะผิวหนังส่วนเกิน และไขมันออกเท่านั้น) เมื่อได้ตำแหน่งแนวของชั้นแล้ว แพทย์จะประมาณ ขนาดของผิวหนังที่ส่วนเกินที่จะต้องตัดออก ถ้ามีหนัง ส่วนเกินมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหางตา แนวแผล ที่จะผ่าตัดก็จำเป็นต้องยาวออกมาทางด้านข้าง เพื่อ เก็บผิวหนังส่วนเกินให้หมด จะทำให้ได้รูปตาที่สวยงาม หลังจากนั้นแพทย์จะเริ่มฉีดยาชาเฉพาะที่ให้บริเวณ ที่จะทำผ่าตัด ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยเวลาฉีดยา เวลาทำผ่าตัดจะไม่รู้สึกเจ็บปวด แพทย์บางท่าน อาจนิยมทายาชาเฉพาะที่หรือให้ยานอนหลับชนิด รับประทาน หรือยาฉีดร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึก เจ็บเวลาฉีดยาแต่อาจมีข้อเสียคือ การลืมตาและ หลับตาของคนไข้ระหว่างการผ่าตัดอาจไม่คงที่เนื่อง มาจากผลของยานอนหลับ ทำให้อาจได้ชั้นของตา ที่ไม่สวยงามตามที่หวังไว้ได้   เมื่อยาชาเริ่มออกฤทธิ์แพทย์จะเริ่มผ่าตัดโดย การใช้มีดกรีดบริเวณผิวหนังที่ได้กำหนดแนวไว้ ตัด ผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก หลังจากนั้นจึงทำการ เย็บกำหนดชั้นตามที่ต้องการ ก่อนจะเย็บปิดบาดแผล ที่ผิวหนัง

เทคนิคการผ่าตัดที่ควรรู้

1. การผ่าตัดตาสองชั้นโดยวิธีที่ทำให้มีบาด แผลบริเวณเปลือกตาน้อยกว่าวิธีปกติมาตรฐาน โดยทั่วไป หรือใช้วิธีเย็บให้เกิดชั้นโดยไม่ต้องกรีดแผล บริเวณเปลือกตา ก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีการใช้กันอีก วิธีหนึ่ง แต่จะเหมาะสำหรับคนที่มีตาชั้นเดียวที่เปลือก ตาบาง ไม่มีไขมันหรือผิวหนังส่วนเกิน ถึงจะสามารถ ใช้วิธีนี้ได้ดี เพราะทำได้ง่าย และเร็ว แต่วิธีนี้ความ คงทนถาวรของชั้นตายังไม่แน่นอน ยังมีความแตกต่าง ตามฝีมือของแพทย์อีกด้วย                                                 

เทคนิคการทำตาสองชั้นแบบมีบาดแผล มี 2 วิธี

การทำแบบเย็บ
มีข้อดีคืออาการบวมจะน้อยกว่าการทำแบบมีรอยกรีด เนื่องจากไม่มีการตัดเลาะเนื้อเยื่ออื่นๆ แผลผ่าตัดจะเป็นแค่รอยเจาะเล็กๆประมาณ 1 มม.โดยไม่มีร่องรอยแผลเป็นภายหลัง โดยทั่วไปแล้วการทำตา 2 ชั้นแบบไม่มีรอยกรีดนั้น สามารถทำให้เกิดชั้นตาได้อย่างถาวรได้เช่นเดียวกับการทำแบบมีรอยกรีด
การทำแบบกรีด
มีข้อดีคือสามารถตัดเก็บหนังตาส่วนเกินรวมถึงไขมันใต้เปลือกตาออกได้ รวมถึงสามารถทำการเย็บเพื่อทำให้ตาดูโตขึ้นได้ เหมาะกับคนไข้บางรายที่มีหนังตามากหรือมีไขมันใต้เปลือกตาเยอะ อย่างไรก็ตามแผลเป็นบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นแผลเป็นที่ดีมาก เป็นรอยเส้นบางๆกลืนไปกับรอยชั้นตาและไม่เป็นแผลเป็นนูน ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดในภายหลัง

2. การใช้ laser ช่วยในการผ่าตัด ซึ่งไม่ได้มี ความแตกต่างกับการใช้มีดในเรื่องความสวยงาม แพทย์บางท่านอาจนิยมใช้วิธีนี้ แต่ควรทำความเข้าใจว่า laser มีประโยชน์เพียงทดแทนการใช้มีดเท่านั้น ซึ่งอาจช่วยให้บาดแผลมีเลือดออกน้อยกว่ากันบ้าง (ปกติการผ่าตัดตาก็มีการเสียเลือดน้อยมากอยู่แล้ว) การใช้ laser ไม่ได้ทำให้แผลสวยกว่าปกติ แต่อาจทำให้ แผลบริเวณผ่าตัด มีอาการปวดน้อยกว่าบ้างหลังผ่าตัด เพราะ laser อาจทำให้เกิดการชาของปลายประสาท บริเวณที่ laser ผ่านความสวยงามของชั้นของตา ขึ้นกับการกำหนดชั้น และประสบการณ์ของแพทย์ มากกว่าการผ่าตัดตา โดยทั่วไปแล้วมักไม่ค่อยมีร่อง รอยแผลเป็นอยู่แล้ว ในระยะแรกหลังผ่าตัดใหม่ๆ อาจเห็นแผลได้บ้างเฉพาะเวลาหลับตาแต่เมื่อเวลาผ่าน ไป 3-6 เดือน ก็จะจางลงจนแทบไม่เห็นร่องรอย

ดังนั้นสิ่งที่ควรสนใจคือ ทำอย่างไรจะได้ชั้น ตาที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มากกว่าความยาว-สั้น ของแผลซึ่งต่อไปจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว

การดูแลหลังผ่าตัด

  • หลังผ่าตัดวันแรกให้ประคบบริเวณผ่าตัดด้วยความเย็น อาจใช้ผ้าเย็น หรือ gel pack ที่มีวางขายทั่วไป เพื่อให้หลอดเลือดหดตัว จะได้ไม่มีเลือดออกหลังผ่าตัด
  • วันที่ 3 หลังผ่าตัดให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อลดอาการบวม
  • แผลที่เย็บไว้สามารถตัดได้ภายใน 5-7 วัน หลังผ่าตัดอาการแทรกซ้อน

        การผ่าตัดตา 2 ชั้น เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูงถ้าทำถูกวิธี อาการแทรกซ้อนทางสายตาพบได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ที่พบบ้างคือปัญหา เรื่องความสวยงามของชั้นตามากกว่า เช่นชั้น 2 ข้างมีความต่างกัน แผลผ่าตัดมีเลือดออก , มีรอยเขียวช้ำ , รอบดวงตา ซึ่งมักหายได้เองชั้นมีขนาดใหญ่ หรือเล็กเกินไปหลับตาได้ไม่สนิท