เสริมจมูก เสริมดั้ง ศัลยกรรมจมูก ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน

ศัลยกรรมจมูกกับหมอกัน

 

“การเสริมจมูก” ศัลยกรรมที่ไม่ตกเทรนด์ สำหรับคนเอเชียรวมถึงในไทยนั้น มักไม่ค่อยมีดั้ง ดังนั้น การเสริมจมูก ช่วยให้ใบหน้าดู

สวยมีมิติขึ้น เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน และช่วยเสริมโหงวเฮ้ง

ปัจจุบันมีเทคนิคในการผ่าตัด หลากหลายเทคนิค ที่จะช่วยให้มีจมูกทรงสวยขึ้น ดังนั้น จะเลือก ทำจมูกที่ไหนดี ต้องเลือกคลินิกที่ได้

มาตรฐานและดูให้รอบคอบ การเสริมจมูก จึงเป็นการศัลยกรรมอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมและทำมากที่สุด

 

การเสริมจมูก ที่ธีระธรฌ์คลินิก มีอยู่ 6 เทคนิค

 

1. แบบ Close ซิลิโคน USA

 

เป็นการเสริมจมูก ที่ใส่ซิลิโคนนิ่ม บิดได้ เข้าไป โดยคุณหมอกัน จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัย  ไม่

ทำให้ปลายโด่ง พุ่งมาก เหมาะสำหรับคนที่มี งบจำกัดและเสริมจมูกครั้งแรก (ไม่เหมาะกับคนที่มีเนื้อปลายจมูกน้อย หรือปลายจมูก

สั้น คนไข้ที่เลือกทำเทคนิคนี้ ควรมีเนื้อปลายจมูกค่อนข้างหนา )

 • แผลผ่าตัดในรูจมูก
 • ใช้เวลาผ่าตัด 30-45 นาที
 • เหลาเคสต่อเคส
 • โด่งได้ตามเนื้อจมูกเดิม (เน้นปลอดภัย)
 • พักฟื้น 5-7 วัน
2. แบบ Close รองปลายเนื้อเยื่อเทียม

เป็นซิลิโคน อเมริกา ที่ผ่านการออกแบบ และ เหลาเคสต่อเคส พร้อมตกแต่งปลายจมูก

ด้วยเนื้อเยื่อเทียม เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากคอลลาเจน มีลักษณะเป็นแผ่นนิ่มๆ คล้ายฟองน้ำ เพื่อให้จมูกสวยได้รูปคล้าย

ธรรมชาติ กับการตกแต่ง ปลายจมูก ให้มีความ โด่ง พุ่ง มีความปลอดภัย รู้สึกถึง ปลายจมูก ที่นิ่ม ลดโอกาส การทะลุ ของซิลิ

โคนที่ปลายจมูก ได้เป็นอย่างดี

 • แผลผ่าตัดในรูจมูก
 • ใช้เวลาผ่าตัด 45-60 นาที
 • ลดความเสี่ยงในการทะลุ
 • เพิ่มปลายให้พุ่งขึ้นประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
 • พักฟื้น 5-7 วัน
3. แบบ Six Lock รองปลายเนื้อเยื่อเทียม

เป็นเทคนิคที่คุณหมอกัน พัฒนามาจาก เทคนิค โอเพ่น Open Reconstruction ซึ่ง

เป็นการเหลาซิลิโคนเทคนิคแบบใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อเทียม รองปลายจมูก สามารถบิดได้  ตัวซิลิโคน จะไม่เคลื่อนที่ รูจมูกจะเป็นวงรี

มากขึ้นกว่าเทคนิคทั่วไป เวลาขยับมีความเป็นธรรมชาติ

 • ใช้เวลาผ่าตัด 60 -90 นาที
 • เพิ่มปลายให้พุ่งขึ้นประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
 • เทคนิคLock 6จุด ป้องกันเบี้ยวเอียง
 • ปีกจมูกเรียวขึ้น รูจมูกรีมากขึ้น
 • พักฟื้น 5-7 วัน
เสริมจมูกแบบ six lock รองปลายเนื้อเยื้อเทียม ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
เสริมจมูก ล็อก 6 จุด ซิลิโคน เนื้อเยื้อเทียม ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
4. แบบ Close รองปลายกระดูกอ่อนหลังหู

เป็นซิลิโคน อเมริกา ที่ผ่านการออกแบบ และ เหลาเคสต่อเคส พร้อมตกแต่งปลาย

จมูกด้วยกระดูกอ่อนของคนไข้เอง ได้ปลายจมูกที่โค้งมนกว่าเนื้อเยื่อเทียม ยืดปลายได้พุ่งกว่า สามารถสร้างหยดน้ำได้ เพื่อให้จมูก

สวยได้รูปคล้ายธรรมชาติ กับการตกแต่ง ปลายจมูก ให้มีความ โด่ง พุ่ง มีความปลอดภัย รู้สึกถึง ปลายจมูก ที่นิ่ม ลดโอกาส กา

รทะลุของซิลิโคนที่ปลายจมูก ได้เป็นอย่างดี

 • ใช้เวลาผ่าตัด 60-90 นาที
 • เพิ่มปลายให้พุ่งขึ้นประมาณ 2-4 มิลลิเมตร
 • สร้างหยดน้ำ ปลายจมูกดูธรรมชาติ
 • เนื้อเยื่อธรรมชาติจากร่างกายเราเอง
 • พักฟื้น 7-14 วัน
เสริมจมูกแบบปิด กระดูกอ่อนหลังหู ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
เสริมจมูก กระดูกอ่อนหลังหู ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
5. แบบ Six Lock รองปลายกระดูกอ่อนหลังหู

เป็นเทคนิคที่คุณหมอกัน พัฒนามาจาก เทคนิค โอเพ่น Open Reconstruction

ซึ่งเป็นการเหลาซิลิโคนเทคนิคแบบใหม่ โดยใช้กระดูกอ่อนหลังหูของคนไข้ เป็นเนื้อเยื่อจากคนไข้เอง ได้ปลายจมูกที่โค้งมนกว่า

เนื้อเยื่อเทียม ยืดปลายได้พุ่งกว่า สามารถสร้างหยดน้ำได้ สามารถบิดได้  ตัวซิลิโคน จะไม่เคลื่อนที่ รูจมูกจะเป็นวงรีมากขึ้นกว่า

เทคนิคทั่วไป เวลาขยับมีความเป็นธรรมชาติ

 • ใช้เวลาผ่าตัด 60-90 นาที
 • เพิ่มปลายให้พุ่งขึ้นประมาณ 2-4 มิลลิเมตร
 • สร้างหยดน้ำ ปลายจมูกดูธรรมชาติ
 • เทคนิคLock 6จุด ป้องกันเบี้ยวเอียง
 • ปีกจมูกเรียวขึ้น รูจมูกรีมากขึ้น
 • พักฟื้น 7-14 วัน
เสริมจมูก ล็อก 6 จุด กระดูกอ่อนหลังหู ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
เสริมจมูก ล็อก 6 จุด ซิลิโคน กระดูกอ่อนหลังหู ระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
6. แบบ Open Reconstruction

เป็นเทคนิคที่ดีที่สุด เหมาะกับคนไข้ ที่มีจมูกสั้น ต้องการทำปลายจมูกให้ยาวขึ้น จมูกใหญ่เป็นรูป

ชมพู่ มีปลายจมูกใหญ่ ต้องการทำปลายจมูกให้ดูเล็ก เรียวขึ้น และคนไข้ที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขจมูก เนื่องจากเคยเสริมจมูกมาแล้ว

และไม่ต้องการจะแก้ไขอีก ควรเลือกวิธีนี้ เพราะสามารถแก้ไขโครงสร้างได้ทุกส่วน คนไข้ที่มีผิวหนังบาง มีเนื้อน้อย เพราะวิธีนี้

สามารถนำเนื้อเยื่อ หรือ กระดูกอ่อนของเราเองมาเป็นส่วนประกอบ จึงไม่มีโอกาสเกิดการทะลุของซิลิโคน คนไข้ที่ต้องการเน้นให้ปลายจมูกสวย เรียว มีหยดน้ำ

 • ตั้งกระดูกอ่อนแกนกลางใหม่ให้สูงและเเข็งเเรงขึ้น
 • ยืดผนังกันปลายจมูกได้ดีกว่าแบบClose
 • เห็นโครงสร้างทั้งหมด แก้ไขได้ถูกจุด
 • รองปลายด้วยเนื้อเยื่อของร่างกาย
 • เย็บ #Interdome #intercrus #interfoot ปลายพุ่ง
 • ปรับสันเรียวเล็ก ออกแบบตามทรงที่ต้องการได้มากที่สุด
เสริมจมูกแบบปิด ปรับโครงสร้าง reconstruction ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน
ลักษณะก่อน-หลัง ทำจมูก เสริมจมูก ธีระธรณ์คลีนิค by หมอกัน