คลินิกเสริมความงาม

Theerathorn Clinic คลินิกดูแลความงาม ผิวพรรณและรูปร่าง เน้นประสิทธิภาพทางการรักษาที่เห็นผลได้จริง เน้นการบริการที่มีคุณภาพ ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ รวมถึงเวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ทางเลือกเพื่อความสวยงาม อย่างมั่นใจโดยมี นพ. รัฐรุจน์ บารมีไชยภัสร์ (หมอกัน) สามารถให้คำปรึกษาด้านความงามได้ตรงตามความต้องการ  ทางคลินิกเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน